Wednesday, April 3, 2013

Kursus ICT untuk Pemimpin Instruksional

Selama 3 hari iaitu dari 2.4.2013 hinngga 4.4.2013 saya telah mengikuti kursus ICT untuk Pemimpin Instruksional yang telah banyak membantu saya mempelajari cara membuat borang kaji selidik dalam talian dan cara membuat blog sendiri.

 
 

 
 

Usah membangau lagi

 
 


Bangau oh bangau adalah sebuah lagu tradisional Melayu. Pengajarannya supaya kita bersikap jujur bercakap jujur bercakap benar dan jangan berdalih apabila diajukan soalan

Dasar Satu Murid Satu Sukan

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.